Shamrocks vs Albion Rovers

Shamrocks vs Muirhevnamor

Shamrocks vs Glenmuir Utd

Shamrocks Athletic vs Blayney Academy Yellow

Shamrocks Utd vs Blayney Academy Blue

Shamrocks Celtic vs Glenmuir Celtic

Shamrocks vs Walshestown

Shamrocks vs Bellurgan Utd

Shamrocks vs Rock Celtic

Shamrocks vs Rock Celtic